Steen Steensen Blicher

Af forfatteren Knud Sørensen, 2001.


Det var som lyriker, Blicher først blev anerkendt i offentligheden. Han debuterede med Digte af Steen Steensen Blicher. Første Deel (1814) og her finder man bl.a. det vigtige digt ”Kiær est du Fødeland”, der først og fremmest skildrer gensidighedsforholdet mellem menneske og landskab/natur, at naturen så at sige er personlighedsskabende. Digtet er en slags nøgle til væsentlige dele af forfatterskabet.

Blå bog

Født: 11. oktober 1782, Vium præstegård ved Viborg.

Død: 26. marts 1848.

Uddannelse: cand.theol., 1809.

Debut: Digte. Bind 1-2, 1814-17.

Bedst kendte værk: Brudstykker af en landsbydegns dagbog, 1824.

Litteraturpriser: Kongelig understøttelse til rejse til Sverige, 1836. kongelig understøttelse til rejse til Hasestæderne, vestkysten af hertugdømmerne og Nørrejylland indtil Ringkøbing, 1838.

Seneste udgivelse: De danske træer : sidestykke til Trækfuglene. Gyldendal, 2014.

Periode: Romantikken

Genre: Novelle

 

Animation af papirklip til "Præludium" af "Trækfuglene" af Steen Steensen Blicher.